LOKALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Tłumaczenie programów umożliwia ich działanie w wielu językach